Ders Programı İndir

2019 TYT TÜRKÇE DEĞERLENDİRME

2019 TYT sona erdi.
Soru dağılımları:
PARAGRAF: 22
SÖZCÜKTE ANLAM:3
CÜMLEDE ANLAM:3
DİL BİLGİSİ:12
 
Son dönemlerin en zor Türkçe testi diyebiliriz.
“Söz varlığı güçlü olmayan öğrenciler bu soruları yapamaz!”
Çünkü paragraflar son yılların söz varlığı en güçlü metinlerinden seçilmiş. Çıkarıma dayalı cevap seçenekleri ağırlıkta. Seçenekler de keza kolay anlaşılır cümleler değil. Derin anlam taşıyan cümleler, sözcükler ön planda. Seçeneklerdeki ifadeler anlam açısından ağır. Kolayca kavranacak türden değil. “İnzivadan tutun da soyut algıdan, ‘acı aşısı’ ndan tutun da ‘etik’ kavramının algılanmasına, Erzurumluların ‘kırtlama’ çay içişinden hayata bakış açısına, Aristotales’ten Abdülhak Hamit’in Makber’ine ... yani üst düzey Türkçe dil algılamasını soran anlam soruları, felsefik terimlerle karışık bir dil örgüsü...
Dil bilgisi soruları çok ayırt edici ve çok kaliteli...  Soru sayısı yeterli düzeyde...Özellikle iki sorunun cevabının edat olması öğrencileri yanıltmıştır.  Yazım kurallarında “seyir mi etmişler” ifadesi akıllıca... Fiilimsilere ağırlık verilmiş, cümlenin ögeleri sorusu da güzel yani biraz zor. “KYK’da” ifadesi bilinen bir yazım yanlışı. Noktalama işaretlerinde ünlemli iki noktanın (!..) kullanımı yeni. Noktalı virgül sorusu zor. “Üçüncü tekil iyelik ekinin çokluk ekiyle” farkını soran soru ayırt edici. Söz öbeği üzerinden öge ve tür bilgisini soran güzel dil bilgisi soruları...
Soruların cevapları @paragrafinsifresi instagram sayfasında verildi.
Tüm çocuklarımızın hayallerindeki bölümlere yerleşmelerini umut ederiz.
Paragrafın Şifresi Yayınları

DAĞITIM NOKTALARIMIZ